Základní cíle

Update: 15. Zář, 2009

Základním dlouhodobým cílem organizace je:

Zastavení snižování počtu včelařů a včelstev v oblasti organizace a stabilizace trendu vývoje počtu včelstev a včelařů na co nejpřijatelnější úrovni, která zajistí kvalitní opálení entomofilních rostlin v oblasti spravované organizací.

Zatímco účelem s ohledem na členskou základnu se organizace zaměřuje zejména na:

Zlepšování systému fungování organizace, neboť pouze funkční a stabilní organizace se snadno nahraditelnými funkcionáři může plnit předem stanovené cíle.

Servis členům při léčení včelstev, což je v současné době snad nejdůležitější činností organizace, která je prováděna na základě zákona č. 166/99 Sb. a opatření Státní veterinární správy. Zaběhnutý systém 3 fumigací nebo 2 a gaonového pásku se zdá dle výsledků laboratorních zkoušek dobrý.

Zajištění agendy dotací a státních příspěvků.

Neustálé zkvalitňování chovatelské činnosti. Pro zlepšení chovu se organizují různé přednášky, zájezdy či kurz (např. chovu matek); pro zvýšení odbornosti celé organizace je možné využít kurzu prohlížitelů, který se každoročně koná ve včelařském školícím středisku v Nasavrkách u Chrudimi.

Neustálou osvětu včelařství u nevčelařské veřejnosti. Průměrný věk členů v organizaci je velmi vysoký, a promítá se i na chodu organizace. Proto je potřeba utvářet všeobecné podvědomí o včelách i jejích produktech, neboť to nám všem i organizaci pomáhá k lepšímu odbytu včelích produktů, získávání sponzorských příspěvků a nových včelařů.

Bez komentářů.