Včelaři Nové Město na Moravě

Duben

4. Dub, 2021 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duben

Včelí pastva
Duben bude už skutečně jaro. Teplé dny střídají ochlazení a nechybí i sněhové vločky. Vše má nyní plně v rukou počasí. Nabídka pylu z přírody je již bohatší. Většina nyní kvetoucích dřevin poskytuje i nektar.
Pro včely je tu štědrá nabídka kvalitního pylu z raně až středně kvetoucích vrb. Na mezích a stráních se objevuje bílá záplava trnky obecné a do úlů přibývají hnědé rousky výživného pylu a objevuje se podobně zbarvený pyl třešně ptačí a různých druhů slivoní. Kávově hnědé rousky přinášejí včely z javoru mleče. Na angrešty ze začátku dubna navazují meruzalky a pokračují i později kvetoucí vrby. Ze zahrad včely přinášejí žlutavé rousky ze stálezelených mahonií. Pěstitelé netradičního ovoce se včelám zavděčí výsadbou „borůvek“ a to kamčatské = zimolez kamčatský nebo indiánské = muchovník. Podstatně bohatší je i nabídka ze skupiny bylin. Pod korunami stromů vykvétají léčivé plicníky, fialové dymnivky nebo bílé plochy českého česneku medvědího, ve vlhkých lesích nebo podél toků lákají včely devětsily. Koncem dubna se louky pokryjí žlutí pampelišek a včely pilně donášejí oranžové rousky.

Včelstvo se musí v průběhu měsíce vyrovnávat s aprílovými výkyvy od zimních teplot po přívětivý, někdy až téměř letní charakter dnů. Mohutně se rozšiřují plodové plochy, z nichž se líhne nová generace včel. V přírodě postupně přibývá pylodárných a nektarodárných rostlin a jen početně dobře namnožené včelstvo tyto dobře využije a v dostatečném množství přináší do úlu pyl i nektar.

Včelař nesmí dopustit podvýživu svých včelstev a rostoucímu společenství rozšíří s rozkvětem ovocných stromů prostor o stavební rámky na odchov trubců a mezistěny pro stavbu dělničího díla. Na začátku intenzivní snůšky včas rozšíří úl o medník.

Tagy:

BŘEZEN

3. Bře, 2021 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BŘEZEN

Březen, „za kamna vlezem“, nebo si budeme již plně užívat slunečních paprsků? Poslední roky jsou velmi rozdílné a stejně tak je rozdílná dostupnost včelí pastvy v předjaří. Jisté je jedno. Včely v této době potřebují dostatek pylu pro odchování nových generací a druhová nabídky je poměrně chudá. V přírodě převažují větrosnubné dřeviny, jejichž pyl sice obsahuje pouze menší množství bílkovin, ale právě pro jejich časnou dobu květu jsou cenné. Pokud lísky vydržely až do teď a nevykvétaly předčasně při teplých výkyvech zimy, mohou včely využít nadbytku pylu z typických převislých jehněd. Na  vlhčích lokalitách jsou vítaným zdrojem pylu samčí jehnědy olše lepkavé, vůdčí rostliny včelařského předjaří. Teplé paprsky probouzejí květy raných vrb ve vzpřímených jehnědách („kočičkách“) a včely mohou využívat jak první nektar, tak i kvalitní, výživný pyl.

Vše záleží na počasí a pro jeho typickou nestálost by měly být tyto zdroje co nejblíže stanovištím včel. Zahrady a parky opouštějí včely se žlutými rousky ze zimostrázů, zatímco na keříčcích vřesovců vytvářejí rousky bělavé barvy. Poměrně chudou nabídku dřevin doplňují jarní byliny – bílé sněženky a bledule, zlaté talovíny, modré květy ladoněk a modřenců a další, které potěší nejen oko včelaře, ale především jeho včely.

Včelstvo:

Využívá probuzení přírody k zakládání jarní generace. V teplejších dnech přináší včely vodu, pyl i nektar z prvních kvetoucích rostlin. Pro mohutný rozvoj včelstva a bohatou výživu plodu musí být v plástech ještě dostatek medných i pylových zimních zásob.

Včelař:

Sleduje aktivitu včelstva na česnech, a pokud nemohl provést první  jarní prohlídku, nahlédne v nejbližší době do úlu, aby zjistil stav zásob, plodu i sílu včelstva. Případné nedostatky ihned řeší – bezmatečnost přidáním záložního včelstva a nedostatek zásob dodáním zásobních medných plástů nebo pokrmením řídkým medným či cukerným roztokem.

Tagy:

ÚNOR

2. Úno, 2021 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚNOR

Únor bílý, pole sílí, ale bílý únor může být v některých letech nahrazen únorem zeleným. I když některé předčasně rašící dřeviny nebo byliny mohou ukazovat svoje květy, včely je většinou nedokážou plně využít. A tak se tyto rostliny stávají spíše milou připomínkou, že jaro se pomalu blíží. Koncem tohoto nejkratšího měsíce v roce vykvétají velmi atraktivní vilíny, jejichž květům nevadí mráz ani sníh. V polostínu překvapí nádherně květy čemeřic, na kterých lze v teplých únorových dnech vidět i včely, a které pokračují v květu a v dalším měsíci.

Vše záleží samozřejmě na počasí, a i když již někdy vystrkují hlavičky sněženky, bledule nebo talovíny, kvetoucí rostliny jsou spíše výjímkou, a tak na této stránce února ještě obrázky květů s včelami obtěžkanými rousky nenajdete. Věnujte tedy čas studiu, a pokud chcete načerpat inspiraci, najděte si např. webové stránky Včelařského arboreta. Kalendář Vám může v každém měsíci nabídnout pouze několik rostlin, a tak můžete únorové dny věnovat sbírání informací.

Víte například že: do 1 buňky včely uloží 25 rousků (odchování 3 budoucích včel); na tvorbu 1 rousku včela navštíví 80 květů; váha obou rousků = 35% váhy těla včely; včelstvo za rok spotřebuje 30kg pylu? I když tyto informace nejsou pro včelaření nezbytně nutné, svědčí o úžasném světě včel.

Včelstvo:

Přečkává chladné a mrazivé dny v chomáči. Při oblevách a oteplení nad 10°C se v úle rozvolní a včely vyletují k očistným proletům, v teplejších dnech vyhledávají vodu a první pyl. Postupně dochází k zakládání nové generace včel.

Včelař:

Zjišťuje při proletech aktivitu na česnech a jsou-li k tomu podmínky a oteplení je větší a trvalé, může rychlou prohlídkou včelstva zjistit stav zásob a plodových ploch.

Po informaci a nadlimitním stavu roztočů Varroa destructor provede při nejbližším oteplení  nátěr plodu a fumigaci

Tagy:

Leden

1. Led, 2021 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Leden

Leden, měsíc, který již svým názvem evokuje chlad a mráz. Jaký skutečně bude? Typický ladovský, kdy příroda pod sněhovou peřinou odpočívá, sbírá síly na další rok a včely jsou shluklé v chomáči, nebo naopak velmi rozmarný, se dny, které lákají včely k proletům? Ať tak nebo tak, včelaři jsou určitě netrpěliví. Ale než včely opravdu vyletí ven z úlů a začnou shánět potravu, uplyne ještě dlouhá doba. Jak ji využít? Třeba pohledem do tohoto kalendáře. Najdete v něm mimo jiné i „pylového“ průvodce jednotlivými měsíci.

Proč právě pyl? Všichni určitě víte, že pyl je pro včelu existenčně důležitý – pouze v pylu nachází zdroje bílkovin, tuků, minerálních látek, vitamínů atd. Dostatek kvalitního pylu zajistí mimo jiné rozvinutí žláz produkujících krmnou kašičku a další generace včel tak budou mít v prvních dnech svého vývoje dostatek potravy. Bez pylu nefungují ani voskotvorné žlázy zajišťující materiál na stavbu včelích buněk. Včely potřebují plynulou zásobu pylu a zvýšené nároky má včelstvo v předjaří, kdy jde do rozvoje, a v podletí, kdy se líhne generace zimujících včel. A tady nastává někdy problém. Česká krajina ztrácí svoji pestrost a včely začínají trpět právě nedostatkem různorodosti pylu. Začněte se tedy dívat kolem sebe, jestli právě ty vaše včely mají dostatek pylu, a příjměte pro inspiraci několik obrázků.

Včelstvo:

Je v závislosti na venkovní teplotě pevně semknuté zimním chomáči, kde při dostatku medných zásob přečká i silné mrazy.

Včelař:

  • Zajistí svým včelstvům klidné zimování a stálý příliv čerstvého vzduchu. Pravidelně kontroluje hlavně zabezpečení česna proti vniknutí škůdců.
  • Měsíc od očištění podložek z nich omete všechnu měl, proseje sítem s oky 3 x 3 mm, prosuší, dá do prodyšného obalu a opatří těmito údaji: jméno, příjmení a registrační číslo chovatele, počet včelstev, název a registrační číslo stanoviště. Dle pokynů své základní organizace odevzdá směsný vzorek k diagnostice na množství roztočů. U nás první středu v lednu.
Tagy:

Prosinec

1. Pro, 2020 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prosinec

Včelí pastva

Prosinec, měsíc, který si nostalgicky spojujeme s Ladovými obrázky plnými sněhu a poklidu. Včely tráví čas v zimním chomáči a včelař s blížícím koncem roku může rekapitulovat. Jaký byl ten letošní? Jak se dařilo jeho včelám, kolik medu „přinesly“?  Udělal vše správně? Pomohl jim překonat obtížná období? Proč včely stále více podléhají nemocem nebo mizí z úlů? Příčin může být jistě spousta a jednou z nich je i ta, že se česká krajina postupně stává jednotvárnou. Začínají v ní chybět květnaté louky, pestré stráně nebo bohaté remízky, které by včely zásobovaly různorodou nabídku pylu po celé období a doplňovaly tak mnohdy převládající lány řepky.

Když plánujete svoje včelaření na příští rok, zamyslete se i nad tím, jestli mají vaše včely pestrou nabídku pylu po celý rok. Nechybí jim právě i předjaří, kdy velká spotřeba pro rozvíjející se včelstvo nebo i v podletí, kdy dostatek kvalitního pylu zajistí kvalitní zimní generaci? Zkuste zmapovat svoje okolí a pokuste se řešit případné problémy. Jak? Spolupracujte se zemědělci nebo ovocnáři, získejte pro myšlenku bohaté včelí pastvy i ekology, myslivce, krajináře nebo sousedy. A na závěr pár obrázků. I když v tomto období samozřejmě nic nekvete, jde o připomínku propojení krásy a užitečnosti. Krásy a užitečnosti květů i krásy a užitečnosti našich včel.

Včelstvo:

Je po chladném podzimu zpravidla již bez plodu a sevřené v zimním chomáči přečkává bez potíží i silné mrazy.

Včelař:

  • Kontroluje zabezpečení úlů proti vniknutí škůdců, zajistí klidné zazimování a stálý přívod čerstvého vzduchu
  • Sobě potom dopřeje odpočinek, může bilancovat i plánovat novou sezónu a nezapomene na sebevzdělávání.
Tagy:

Výstava vůně medu

5. Lis, 2020 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava vůně medu

Přátelé včel,

tradiční akce v Horáckém muzeu nebude, tak příští rok.

Každý má jistě svého včelaře, který vás zásobuje medem.

Ten je dobrý na přicházející zimní období, kde se přemýšlí, odpočívá, plánuje a o zdraví se pečuje.

Máme 120.let od založení…

Tagy:

LISTOPAD

3. Lis, 2020 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem LISTOPAD

Včelí pastva

Listopad nic nezůstává svému jménu dlužen. Listí v pestré paletě odstínů červené, žluté, oranžové nebo hnědé pokrývá zem, a pokud se vydaří slunečné počasí, září stejně jako plody na keřích a stromech. Stále častější mrazíky nabývají na intenzitě a v přírodě nelze nalézt již žádné kvetoucí rostliny. Včely jsou klidové fázi v úlech, dokrmeny a zaléčeny. Všude jsou vidět výsledky neúnavné práce předchozích generací. Pyl, který při návštěvách květů nevědomky přenášely, se dostal na blizny a zázrak zrození základu nové rostliny započal. Včely totiž pomohli zajistit nejenom bohatou úrodu nejrůznějších plodů, a tím vytvořily základní článek potravních řetězců, ale položily také základní kámen pro existenci  stovek druhů rostlin. Pokud tedy patříte mezi milovníky pozdního podzimu a využíváte posledních teplejších dnů k brouzdání mezi barevným listím, rozhlédněte se okolo sebe a vnímejte barevnou krásu českého podzimu.

A zatím co v předchozích měsících jsme mohli vybírat ilustrace z mnoho desítek kvetoucích rostlin, nyní se již musíme spokojit s pohledem na výsledky práce včel. Mrazíky dodávají nejenom jiskřivou krásu holým větvím a stéblům trav, ale zároveň zajistily, že plody trnek, mišpulí anebo například kdouloní se stávají poživatelnými a doplňují tak podzimní stůl nejeom pro živočichy, ale i pro člověka.

Včelstvo:

Již zimuje ve svém vyhřátém chomáči, který rozvolní pouze v teplých dnech. Ty využívá k orientačním a očistným proletům. Zimní zásobu medu a pylu spotřebovává k výživě a vytváření tepelné pohody v celém společenství.

Včelař:

  • Využívá teplých dnů měsíce k tomu, aby správně a účinně provedl předepsané fumigace.
  • Do zimního slunovratu musí mít provedena tři povinná ošetření  proti varroáze. Pokud provádí poslední  v listopadu, využívá k tomu velmi účinnou metodu aplikace léčiva jemným aerosolem. Asi po týdnu omete podložky a na dobu jednoho měsíce vloží do podmetu.
  • Povinností včelaře je zaplacení členských příspěvků podle pokynů své základní organizace

Tagy:

ŘÍJEN

5. Říj, 2020 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŘÍJEN

Říjen, měsíc, kdy příroda začíná marnotratně rozhazovat pestře zbarvené listy po okolí a první mrazíky postupně ukončují vegetaci. Na keřích září barevné plody a ptáci pomáhají šířit semena po okolí. Přesto ještě i nyní lze nalézt řadu kvetoucích rostlin. Mezi typické ozdoby zahrad a parků tohoto období patří hvězdnice, které neúnavně kvetou již od konce srpna a svými pestrými hlavičkami prozařují mlhavé podzimní dny. Po celou dobu kvetení nabízely velmi kvalitní, výrazně žlutý pyl. Stejně neúnavně, a to již více než 2 měsíce, kvetou i pámelníky. I když jsou pokryty bílými nebo červenými plody, stále vytvářejí drobné růžovobílé kvítky. V kvetení pokračuje i ořechokřídlec nebo plazivý, stín snášející břečťan. Určitě upoutají atraktivní bílé hrozny ploštičníků nebo jedovatá fialová krása omějů. Až do prvních mrazů stále pokvetou výrazné, nejčastěji růžově červené rozchodníkovce. Na mezích a podél silnic dokvétají zlatobýly.


Náš kalendář se stejně jako tento rok začíná chýlit ke konci. Snažili jsme Vám nabídnout ukázku zajímavých druhů, které mohou být pro Vaše včely nabídkou pylu. U většiny rostlin nelze přesně vymezit měsíc kvetení. Velmi často kvetou delší dobu (i více měsíců), i když samozřejmě záleží na stanovišti výskytu a v neposlední řadě i na počasí daného roku.


Včelstvo:


Si vytvořilo zimní sedisko, v chladných dnech a nocích se semkne do chomáče, ale při oteplení vyletují včely za nyní již omezenými zdroji pylu a nektaru. Z plodových plástů se líhnout poslední včely a v nastávajícím bezplodovém období bude včelstvo spotřebovávat mednou zásobu velmi úsporně.


Včelař:


Zabezpečí úly proti vniknutí škůdců a na dna úlů vloží nejpozději do první fumigace čisté podložky na sledování spadu po provedených fumigacích a aerosolové aplikaci léčiva. Podmínkou jejich úspěšnosti je včelstvo bez plodu, správné dávkování a dodržení předepsaných teplot. Po první fumigaci kontroluje podložky, aby zjistil spad roztočů.

Tagy:

Září

4. Zář, 2020 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Září

Včelí pastva

Září, měsíc, kdy příroda začíná ukazovat výsledky práce včel. I když původ názvu měsíce je jiný, může souviset i s zářivými barvami plodů jeřabin, skalníků, růží, kalin a dalších plodů, které teď poslouží jako potrava stovkám živočichů. V zahradách modře září ořechokřídlec klandonenský a včelám bude poskytovat modravý pyl až do října, stejně jako stálezelený břečťan plazivý se svou nabídkou pylu žluté barvy, včely lákají pestré květy jiřinek, zářivě růžové úbory léčivé třapatkovky nachové, již od srpna neúnavně kvetoucí rozchodníkovce a mnoho dalších.

I ve volné krajině je stále ještě co sbírat. Na příkopech a rumištích oranžový pyl máchelek, na pasekách a křovinách dokvétají se svým šedavým pylem lopuchy a ve vlhkých půdách podél potoků roste sadec konopáč s bělavě šedým pylem nebo od července neúnavně kvetoucí kyprej vrbice s pylem hnědavým. Dokvétají i celíky zlatobýly. Na polích lze někde nalézt žlutooranžové střapaté hlavičky světlice barvířské, pěstované pro olejnatá semena i jako energetická rostlina, a v zahradách pro jedlé hlíza je často pěstována slunečnice topinambur s četnými žlutými úbory a bohatou nabídkou oranžově žlutého pylu. Sluneční paprsky již ztrácejí svoji letní palčivost a příroda se pomau chystá k odpočinku, stejně jako zimní generace včel v úlech.

Včelstvo:

Využívá teplého období „babího léta“ k doplnění pylových a nektarových zásob. S postupným úbytkem zdrojů potravy a v souvislosti s nižšími denními i nočními teplotami dochází v průběhu měsíce na česnech i v úlech samotných k celkovému zklidnění. Matky kladou stále menší plochy plodu a mnohé plodování zcela ukončí. Včely si upravily zimní sedisko a dlouhověká generace včel nastoluje úsporný režim.

Včelař:

Může počátkem měsíce dokrmit včelstva a ukončí podletní ošetření proti varroáze. Nezapomeneme na nutnost odstranění gabonových pásků po 30 dnech působení. S nastupujícím podzimem lze úspěšně měnit matky a oddělkem napravovat slabá a nevýkonná včelstva.

Tagy:

Srpen

3. Srp, 2020 Autor
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Srpen


Včelí pastva


Srpen, evokující svým názvem zrající obilí. Včelstva pokračují v sběru pylu, který je nutný pro vznik kvalitní zimní generace. V kvetení pokračují některé druhy z minulého měsíce.


Na slunných pasekách a mýtinách vynikají růžově purpurové hrozny vrbky úzkolisté s nabídkou modrého pylu nebo zlatožluté květy třezalky tečkované, ze které nosí včely rousky žluté. Na sušších loukách a pastvinách nabízejí bělavý pyl jitrocele, žlutooranžový pyl vratiče a podobně zbarvené rousky pocházejí z ploch zlatobýlu kanadského, který ovšem patří mezi invazivní druhy. Na suchých stráních nebo rumištích se objevují ježaté hlavičky bělotrnů tvořící zásobárnu bělavého pylu podobně jako modré květy čekanek. Až do října pokvetou keříčky stálezelených vřesů, typických obyvatel chudých a kyselých půd. Častěji než na jejich přirozených místech výskytu je potkáme v zahradách, kde spolu s dalšími rostlinami vytváří typické seskupení – vřesoviště a různě zbarvené kultivary vytvářejí efektivní obrazce. Podobně vytrvalé v kvetení jsou i často pěstované nenáročné rozchodníkovce. V zahradách a parcích mohou včely nacházet pyl i na evodiích, ibišcích, loubincích, pámelnících a dalších. U většiny rostlin nelze přesně vymezit měsíc kvetení. Velmi často kvetou delší dobu a záleží samozřejmě i na stanovišti výskytu a v neposlední řadě i na počasí.


Včelstvo


Pečuje o vznikající zimní generaci včel a podle výskytu v přírodě donáší nektar a potřebnou zásobu pylu. Současně přetváří včelařem podávaný cukerný roztok na med pro své úspěšné zimování. V průběhu měsíce se zbaví i většiny trubců a letní včely jsou postupně nahrazovány dlouhověkými. Končí krátké období tichých výměn matek a trvá nutnost důsledné obrany česen před slídícími včelami a dotěrnými vosami.


Včelař


Dodává svým včelám v pravidelných intervalech cukerný roztok. Po ukončeném krmení odebere ze včelstva veškeré krmné zařízení, které pečlivě vyčistí. Po uplynutí předepsané doby pro aplikaci léčiv tyto vyjme. Provede kontrolu zásob, velikost plodové plochy a vyhodnotí sílu včelstva. Plně otevřené česno může v této době bočně zúžit a pomoci tím strážkyním úlu při obraně proti slídícím včelám a vosám.

Tagy: